Skrivet av: jazakallahkheyr | 24 september, 2011

Korta ad’iyah

Här får ni en lista på ett par korta ad’iyah (du’a i plural) som man kan göra du’a med för en broder eller syster. Vissa av dem stöter man på online och i det verkliga livet, och andra kanske man inte har hört tidigare. De är alla korta och därför är det bra att lära sig deras betydelse, så att man kan börja använda dem inshaAllah

Beroende på vem man säger du’an till, så måste man ibland ändra lite på den. Säger man den till en syster så ska ändelsen vara ”ki” och säger man du’an till en broder så ska ändelsen vara ”ka”. Säger man du’an till flera systrar (plural) blir det ”kunna”, och om det är till flera bröder så ändrar man till ”kum”, och ändringen sker på pronomen.

Baarakallaahu feeki – Må Allah välsigna dig.

Rahimakillaah – Må Allah vara dig nådig.

Ghafarallaahu laki – Må Allah förlåta dig.

Yassarallaahu laki – Må Allah underlätta för dig.

A’aanakillaah – Må Allah hjälpa dig.

Shakarallaahu laki – Må Allah belöna dig med gott.

Athaabakillaah – Må Allah belöna dig.

Hafeedhakillaah – Må Allah bevara dig.

Hayyaakillaah – Må Allah förlänga dit liv.

Jazaakillaahu khayran – Må Allah belöna dig med gott.

Zaadakillaahu khayran – Må Allah öka dig i godhet.

Zaadakillaahu ‘ilman – Må Allah öka dig i kunskap.

Om ni känner till några andra korta ad’iyah så får ni gärna dela med er i kommentarsfältet inshaAllah

Skrivet av: jazakallahkheyr | 23 september, 2011

Du’a att säga efter bönen – 100 ggr

Zaadaan sa:

En man från al-Ansaar (Hjälparna) berättade: ”Jag hörde Profeten (sallallaahu ‘alayhi wa sallam) säga: ‘Allaahumma-ghfir lee wa tub ‘alayya innaka Antat Tawwaabul Ghafoor’ hundra gånger efter varje bön.”

[Rapporterad i Ibn Abee Shaybah i al-Musnad (1/71/2), Ahmad (371/5) och shaykh al-Albaanee anser den vara autentisk i as-Silsilah as-Saheehah (200/7) hadeeth nummer 2603]

Ibn Umar (RA) said: Allah’s Messenger(SAW) used to repeat in a single sitting: ”Rabbighfir lee wa tub ‘alayya ‘innaka ‘Antat-Tawwaabul-Ghafoor.”

[Sahih Ibn Majah 2/321. See also Al-Albani, Sahih At-Tirmithi 3/153]
Översättning av du’an på engelska: ”My Lord, forgive me and accept my repentance, You are the Ever-Relenting, the All-Forgiving.”
Skrivet av: jazakallahkheyr | 23 september, 2011

Du’a när man nyser

När man nyser ska man säga: Alhamdulillah, som betyder ”Lov och pris till Allah” [Bukhari 6224]

Den som hör dog nysa ska säga: Yar hamukAllah, som betyder ”Må Allah vara barmhärtig mot dig” [Bukhari 6224]

Då svarar den som nyst: Yahdikum Allahu wa yuslehu balakum, som betyder ”Må Allah ge dig vägledning och förbättra din hälsa” [Bukhari 6224]

Profeten Muhammad (saw) sa:

”Muslimen har fem rättigheter över [en annan] muslim: Att svara ‘As-Salaam, besöka de sjuka, följa begravningståget, svara på en inbjudan och säga Yarhamukallah (må Allah vara barmhärtig med dig) till den som nyser.”

[ Hadithen är återberättad av: Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmidhee, An-Nassaaee, Abu Dawood och Ibn Maajah].

Skrivet av: jazakallahkheyr | 23 september, 2011

Byta namn när man blir muslim?

Fråga: Är det tillåtet för en person som har antagit Islam att ändra sitt namn?

Svar: Om en icke muslim har antagit Islam så måste han inte ändra på sitt namn om det inte är ett obehagligt eller anstötligt namn som t.ex Hazn (Ledsen) eller om det är ett tecken på dyrkan till andra än Allâh såsom; ‘Abdul-Masîh (Messias slav) eller ‘Abdul-Ka’bah (Ka’bahs slav) eller andra än dessa från de förbjudna namnen.

Detta eftersom Profeten (sallaAllâhu ’alayhi wa sallam) ändrade namnen på vissa individer på grund av dessa två typer av namn. (Dvs anstötliga och förbjudna).

Al-Allâmah Sâleh al Fawzân

Källa: al-Muntaqâ min Fatâwa Shaykh Sâlih al-Fawzân – Vol 1, sid 433-434, Fatwa Nr.257

 

 

 

‘Shaykh ibn Baaz frågades: Måste man byta namn när man blivit muslim om man har ett namn som George, Joseph etc?

Han svarade:

”Han måste inte byta sitt namn så länge det inte betyder att man är en slav till någon eller något annan än Allah, men det är bättre att han byter sitt namn till något bättre. Så om han byter sitt namn till ett islamiskt namn, så är det bra, men när det kommer till om det är obligatoriskt, så nej det är det inte.

Men om hans namn är  ‘Abd al-Maseeh [= ”Messias slav”, ett vanligt namn bland de kristna araberna; ett liknande namn i den engelska kulturen skulle vara ”Christopher” – översättarens ord] eller något liknande, då bör han byta det, men om namnet inte innebär att man är någon annans slav än Allah, så som George, Paul etc, då måste inte han byta namn, för dessa namn delas av kristna och andra.

Källa: Fataawa Islamiyyah, 4/404. 

http://islamqa.com/en/ref/23273/change%20name

Skrivet av: jazakallahkheyr | 23 september, 2011

Ett papper från Koranen har samma bestämmelse som hela Koranen

Fråga: Har ett papper från mushafen (korankopian) samma bestämmelse som hela mushafen gällande att den som inte har wudhû inte får röra den, och att man inte får gå in med den på toaletten osv?

Svar: Ja, den har samma bestämmelse som hela mushafen, så det är inte tillåtet för den som inte har wudhû att röra den och man får inte heller gå in med den på toaletten.

Källa: Shaykh Ibn ’Uthaymîn, Liqâ’âtî ma’a ash-Shaykhayn, frågorna frågade av Abdullâh at-Tayyâr (2/136)

Skrivet av: jazakallahkheyr | 23 september, 2011

Domen för att fira födelsedag och ta emot presenter

Fråga: Vad är domen för att fira barnens födelsedagar? Stämmer det att fasta på denna dag är bättre än att ha kalas?

Svar: Att ha kalas eller att fasta p.g.a. födelsedagen är en bid`ah som inte har någon grund (i islam). Muslimer bör närma sig Allâh genom att utföra de obligatoriska och rekkomenderade handlingarna av dyrkan som han ålagts dem. De bör vara tacksamma till Allah hela tiden för de dagar och år som går, och de har en sund kropp, känner sig trygga när det gäller sina liv, pengar och barn.

Må Allâh ge oss framgång! Må frid och välsignelser vara över vår Profet Muhammad, hans familj och följeslagare.

Källa: Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah 20834

Fråga: Vissa skolor ger presenter till barn då de fyller år. Är det tillåtet för muslimska elever att ta emot sådana presenter?

Svar: Att ge och ta emot presenter på födelsedags tillfällen är inte tillåtet. Detta beror på att dessa fester är förbjudna i Islam, och de som är byggt på något harâm är också harâm.

Må Allâh ge oss framgång! Må frid och välsignelser vara över vår Profet Muhammad, hans familj och följeslagare.

Källa: Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah 19504


Skrivet av: jazakallahkheyr | 23 september, 2011

Domen för att lägga en mushaf på golvet

 

Fråga: Vad är domen för att lägga en mushaf på golvet?

Svar: Det är inte passande, det är att nedvärdera den. Jag har sett hur vissa lägger mushafen på golvet (framför sig) och hur fötterna från de som ber framför honom riktar sig mot den.

Deras fötter riktar sig mot den så det är inte passande. Och om en muslim inte känner till detta så lär vi honom att respektera Allâhs (azza wa djalla) bok.

Av. Shaykh Rabi bin Hâdi al-Madkhali
Källa: Kassettband: ar-Radd ’ala Ahlul-Bida’ah Djihâd

Skrivet av: jazakallahkheyr | 23 augusti, 2011

Allah älskar inte dem som…

Allah älskar inte dem som är skrytsamma [Koranen 4:36]

Allah älskar inte dem som går till överdrift [Koranen 7:55]

Allah älskar inte skrävlare (de som skryter) [Koranen 28:76]

Allah älskar inte dem högmodiga [Koranen 16:23]

Allah älskar inte angripare [Koranen 2:190]

Allah älskar inte dem som vill verka generösa inför andra (människor) [Koranen 4:38]

 

Skrivet av: jazakallahkheyr | 23 augusti, 2011

Allah älskar dem som…

Allah älskar dem som fruktar Honom [Koranen, 9:7]

Allah älskar dem tålmodiga [Koranen 3:146]

Allah älskar dem som gör gott (mot andra) [Koranen 5:13]

Allah älskar dem som sätter sin lit till Honom [Koranen 3:159]

Allah älskar dem som gör rättvisa [Koranen 5:42]

Allah älskar dem som vill rena sig [Koranen 2:222]

Allah älskar dem som kämpar för hans sak [Koranen 61:4]

Allah älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [Koranen 2:222]

Allah älskar dem som följer Hans Profet (saw) [Koranen 3:31]

Allah älskar dem opartiska [Koranen 49:9]

 


Skrivet av: jazakallahkheyr | 23 augusti, 2011

Dagens hadith

‘Ali återgav: Profeten sade: ”Ljug inte om mig, för den som ljuger om mig (avsiktligt) kommer sannerligen att hamna i Helvetes-Elden.”  [Sahih al-Bukhari]

 

 

Older Posts »

Kategorier